Urlop macierzyński – czego możesz się spodziewać?

2 min
Mama spedza czas z dzieckiem na kolanach

Na podstawie zmian, które zostały wprowadzone w 2016 roku, po urodzeniu dziecka możesz korzystać z płatnego urlopu, by opiekować się dzieckiem. Łącznie masz do wykorzystania 52 tygodnie (lub 54 tygodnie, w przypadku ciąży mnogiej), które możesz współdzielić z ojcem dziecka. Każda mama nowonarodzonego dziecka jest uprawniona do skorzystania z urlopu macierzyńskiego, a następnie urlopu rodzicielskiego.

Mama spedza czas z dzieckiem na kolanach
Mama spedza czas z dzieckiem na kolanach

Ile trwa urlop macierzyński?

Wymiar podstawowego urlopu macierzyńskiego wynosi 20 tygodni (z czego sześć można wykorzystać przed porodem), jednak jest on dłuższy w przypadku ciąży mnogiej (przy bliźniętach wynosi 31 tygodni, przy każdym kolejnym dziecku podczas tej samej ciąży urlop jest dłuższy o 2 tygodnie). Urlop macierzyński jest obowiązkowy i niezbywalny, jednak prawo zezwala Ci na wcześniejszy powrót do pracy, pod warunkiem, że wykorzystasz 14 tygodni, a pozostałe 6 tygodni przejmie od Ciebie ojciec dziecka (który powinien być zatrudniony na podstawie umowy o pracę) i zostanie to potwierdzone poprzez złożenie pisemnych wniosków przez oboje rodziców.

Rodzicom nowourodzonych dzieci przysługuje również trwający 32-34 tygodni urlop rodzicielski, jednak wziąć mogą go wyłącznie osoby opłacające składkę chorobową i można go rozpocząć dopiero po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Od 2018 roku nie przysługuje już dodatkowy urlop macierzyński, ale jest on doliczony właśnie do urlopu rodzicielskiego. Urlop rodzicielski można wykorzystać w pełnym lub niepełnym wymiarze, dzieląc go nawet na 4 części, maksymalnie do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. W każdym momencie możliwe jest zrezygnowanie z kontynuowania urlopu rodzicielskiego.

Ile jest płatny urlop macierzyński?

Urlop macierzyński jest w 100% płatny i obowiązkowy (co oznacza, że nie możesz się go zrzec), z kolei podczas urlopu rodzicielskiego rodzic otrzymuje 60% wynagrodzenia (jeśli kwota ta jest niższa niż tysiąc złotych, opiekunowi należy się wyrównanie do tej kwoty). Mamy, które od razu zadeklarują chęć pozostania przy dziecku przez 12 miesięcy, będą dostawać stałą kwotę, czyli 80% wynagrodzenia i nie będą musiały pamiętać o dopełnieniu formalności pod koniec urlopu macierzyńskiego.

Co należy wiedzieć o urlopie macierzyńskim?

Dodatkowym wymiarem urlopu, który przysługuje rodzicom po urodzeniu dziecka jest urlop wychowawczy, który w odróżnieniu od dwóch wcześniejszych, jest urlopem bezpłatnym.

Trwa on maksymalnie do 36 miesięcy i może być podzielony maksymalnie na 5 etapów do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Urlop wychowawczy musi być podzielony pomiędzy rodziców i przynajmniej jeden miesiąc musi wykorzystać drugi z rodziców.

Warto zapamiętać, że z urlopu rodzicielskiego i wychowawczego mogą korzystać oboje rodzice. W przypadku śmierci lub ciężkiej choroby uniemożliwiającej matce samodzielność bądź w przypadku porzucenia przez nią dziecka, krąg osób uprawnionych do dzielenia się zasiłkiem, urlopem macierzyńskim i rodzicielskim zostaje poszerzony o najbliższych członków rodziny.

Tagi: 

Oceń ten artykuł: